Qeveria shpall ditën e hënë pushim! Ja kur do të zëvendësohet

Këshilli i Ministrave ka vendosur që dita e hënë, 27 nëntor, do të jetë pushim për punonjësit e administratës shtetërore me rastin e festës së 28-29 nëntorit.

Data e pushimit 27 nëntor do të zëvendësohet në një nga ditët e pushimit brenda tremujorit të parë të vitit pasardhës.

Pra, administrata dhe shkollat do të jenë në total pushim 5 ditë, duke llogaritur edhe të shtunën dhe të dielën.

Vendimi:

1. Caktimin e ditës së hënë, datë 27.11.2023, ditë pushimi për punonjësit e administratës shtetërore.
2. Dita e punës, e datës 27.11.2023, do të zëvendësohet në një nga ditët e pushimit brenda tremujorit të parë të vitit pasardhës.
3. Ngarkohen institucionet e administratës shtetërore për zbahmin e këtij
vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

Rreth thealbaniantimes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *